1Par. 17: 9 to ... Czym jest 1Par. 17: 9?
I będę wyznaczyć miejsce dla mojego ludu, Izraela, i będzie je sadzić, i będą mieszkać w swoim miejscu, a tam będzie bardziej niespokojny, a bezbożni nie będą nękać go, jak poprzednio, 2 Sam. 7: 10

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.