1Par. 17: 13 to ... Czym jest 1Par. 17: 13? 2020
Będę jego ojcem, a on będzie moim synem, i nie wezmę od niego miłosierdzia mojego, jak wziąłem od tego, który był przed tobą. 2Świat. 7: 14

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.