1Par. 17: 21 to ... Czym jest 1Par. 17: 21? 2020
I kto jest podobny do waszego ludu, Izraela, jedynego ludu na ziemi, do którego przybył Bóg, [999] aby odpokutować za lud, aby uczynić siebie wielkim i strasznym - odciągnąć ludzi od twarz ludu twego, któreś wywiódł z Egiptu. Drugi. 4: 7 Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.