1Par. 15: 11 to ... Czym jest 1 Par. 15: 11?
i David wezwał do Sadoka i Abiatara oraz lewitów Uriela, Asajasz , Joel, Szemajasz, Eliel i Aminadab,

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.