1Par. 15: 15 to ... Czym jest 1 Par. 15:15? 2020
A synowie Lewitów nosili Arkę Bożą, jak Mojżesz nakazał według słowa Pańskiego, na ramionach, na drążkach. Np. 25: 14

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.