1Par. 15: 22 to jest ... Co to jest 1 Par. 15: 22?
I Kienanijasz, szef Lewitów, byłem nauczycielem śpiewu, bo był bronią.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.