1Par. 15: 24 to ... Czym jest 1Par. 15: 24?
Sebanijasz, Jozafat, Nataniel, Amasaj Zachariasz, Benajasz i Eliezer, kapłani, trąbili w trąby przed skrzynią Bożą. Obed - Edom i Jehiah [były] odźwiernymi arki.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.