1Par. 15: 27 to jest ... Co to jest 1 Par. 15: 27?
Dawid obleczone w bisior, [i] i wszyscy lewici, którzy nieśli skrzynię, i śpiewacy, i Kienanijasz szef muzyków i śpiewaków. Na Dawida był [more] efod.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.