1Par. 15: 5 to ... Czym jest 1Par. 15: 5?
Z synów Kehatytów: Uriel, naczelnik i bracia jego, sto dwadzieścia [mężów] ;

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.