1Par. 19: 15 to ... Czym jest 1Par. 19: 15?
Amonity zobaczył, że uciekli Syryjczycy, uciekli przed Abisajego jego brat, i wszedł do miasta. Joab przybył do Jerozolimy.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.