1Par. 19: 19 to ... Czym jest 1Par. 19: 19?
Gdy słudzy Hadadezera, że ​​byli porażeni od Izraela, uczynili pokój z Dawidem, i stał się jego. A Syryjczyk nie chciał pomóc więcej niż Ammonici. 2Świat. 10: 19

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.