1John. 1: 5 to ... Co to jest 1Ian. 1: 5?
I to jest przesłanie, które usłyszeliśmy od niego i oznajmiliśmy wam: Bóg jest światłością i nie ma w Nim ciemności. John. 8: 12

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.