1John. 1: 6 to ... Co to jest 1Ian. 1: 6?
Jeśli mówimy, że mamy społeczność z Nim, ale chodzimy w ciemności, to kłamiemy i nie działamy w prawdzie; 2Cor. 6: 14 Ef. 5: 11

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.