1John. 1: 7 to ... Co to jest 1Ian. 1: 7?
Ale jeśli chodzimy w świetle, tak jak On jest w świetle, mamy społeczność z sobą nawzajem, a Krew Jezusa Chrystusa Jego Syn oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. 1Pet. 1: 19 Hbr. 9: 14 Rev. 1: 5

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.