1John. 1: 9 to ... Co to jest 1Ian. 1: 9?
Jeśli wyznajemy nasze grzechy, On, wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 2Świat. 12: 13 Ps. 31: 5 Prz. 28: 13

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.