1John. 2: 1 to ... Co to jest 1Ian. 2: 1?
Moje dzieci! To wam piszę, abyście nie grzeszyli; ale jeśli kto grzeszy, mamy adwokata u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego; Rzym. 8: 34. 1 Tim. 2: 5

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.