1John. 2: 10 to ... Co to jest 1Ian. 2: 10?
Ten, kto kocha swego brata, pozostaje w świetle i nie ma w nim pokusy.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.