1John. 2: 2 to ... Co to jest 1Ian. 2: 2?
On jest przebłaganiem za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, ale także za "999" [grzechy] całego świata. Akty. 5: 31 1John. 1: 9 1John. 4: 10 Heb. 2: 10 Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.