1John. 2: 24 to ... Co to jest 1John. 2: 24? 2020
Tak, co usłyszeliście od początku, wtedy [i] tak pozostańcie w was; Jeśli to, co pozostanie w tobie, jest tym, co usłyszałeś od początku, wtedy będziesz kontynuował w Synu i w Ojcu.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.