1John. 2: 29 to ... Co to jest 1Ian. 2: 29?
Jeśli wiesz, że On jest sprawiedliwym człowiekiem, to wiedz [i] że każdy, kto czyni prawdę, narodził się z Niego.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.