1John. 2: 3 to ... Co to jest 1Ian. 2: 3?
i że Go znamy, uczymy się z faktu, zachowujemy Jego przykazania.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.