1Par. 15: 20 to ... Czym jest 1Par. 15:20?
i Zacharias Aziil, Szemiramota, Jechiel, Unni, Eliab, Maasejasz i Benajasz - w psalteries, cienkim głosem.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.