1Par. 15: 23 to jest ... Co to jest 1 Par. 15: 23?
Verekhia i Elkana byli strażnikami w arce.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.