1Par. 19: 3 to ... Czym jest 1Par. 19: 3? 2020
Ale książęta Ammonitów rzekli do Annona: Czy myślicie, że Dawid z szacunku dla waszego ojca przysłał wam kołdry? Czy jego słudzy przyszli do was, aby szukać i przeszukiwać ziemię i ją zniszczyć? 2Świat. 10: 3

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.