1Par. 12: 22 to ... Czym jest 1Par. 12: 22?
Tak więc każdego dnia przybywali oni do pomocy Dawida do tego stopnia, że ​​jego milicja stała się wielka , jako Boża milicja.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.