1Par. 12: 27 to ... Czym jest 1Par. 12: 27?
I Jojada był liderem z [plemienia] Aarona, az nim trzy tysiące siedemset;

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.