1Par. 12: 31 to ... Czym jest 1 Par. 12: 31?
Spośród połowy pokolenia Manassesa osiemnaście tysięcy, nazwanych imiennie, aby szli i prowadzili Dawida;

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.