1Par. 12: 9 to ... Czym jest 1Par. 12: 9?
Wódz Ezer, drugi Obadiasz, trzeci Eliab,

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.