1Par. 13: 13 - Co to za ... 1 Kron. 13: 13?
Nie zabrał David arkę z nim do miasta Dawidowego, i zwrócił go do domu Obed-Edom Gietejczyka ,

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.