1Par. 13: 5 to ... Czym jest 1Par. 13: 5?
Tak więc Dawid zgromadził całego Izraela od Szyfrów z Egiptu do wejścia do Chamat, aby nieść Arkę Bożą z Kirjath-Jarim. 2Świat. 6: 1

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.