1Par. 13: 8 - co to jest ... 1 Kron. 13: 8?
Dawid i cały Izrael grał przed Bogiem ze wszystkich sił cytrami i harfy i bębnami, talerzy i rur.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.