1Par. 14: 16 to ... Czym jest 1Pas. 14: 16?
I postępował Dawid tak, jak mu Bóg nakazał; i porazili wojska Filistynów, od Gibeonu aż do Gezer. 2Świat. 5: 25

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.