1Par. 16: 12 to jest ... Co to jest 1 Par. 16: 12?
Pamiętaj jego cuda, które czynił, jego cuda, a wyroki ustach

Biblii. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.