1Par. 16: 2 to ... Czym jest 1Par. 16: 2?
Gdy Dawid skończył całopalenia i ofiarę spokojną, błogosławił ludowi w imię Pańskie. 6: 18

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.