1Par. 16: 23 to jest ... Co to jest 1 Par. 16: 23?
Śpiewajcie Panu, cała ziemia, głoście swoje zbawienie dzień po dniu. Ps. 95: 1

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.