1Par. 16: 26 to ... Czym jest 1Par. 16: 26?
dla wszystkich bogów tych narodów są idolami ale Pan niebiosa uczynił.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.