1Par. 16:30 to ... Co to jest 1 Par. 16: 30?
strach przed nim, cała ziemia, na Założył wszechświat, nie może być przeniesiony.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.