1Par. 16: 31 to ... Czym jest 1 Par. 16: 31?
Niech się rozradują niebiosa, niech się rozraduje ziemia i niech mówią w narodach: Pan króluje!

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.