1Par. 18: 10 to jest ... Co to jest 1 Par. 18: 10?
i wysłał syna Joram do króla Dawida, aby go pozdrowić i podziękować za to, że walczył przeciwko Hadadezera i uderzył go, - dla Hadadezer miał wojnę z Tou - i [z nim] wszystkie rodzaje naczyń ze złota, srebra i mosiądzu.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.