1Par. 18: 11 to ... Czym jest 1Par. 18: 11?
, i poświęcisz je, król Dawid Panu z srebro i złoto, które wziął ze wszystkich narodów: od Edomitów, Moabitów, Ammonitów, Filistynów, i od Amalekitów.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.