1Par. 18: 13 to ... Czym jest 1Par. 18: 13?
I założył armię w Edomie, a wszyscy Edomici zostali niewolnikami Dawida. Pan pomógł Dawidowi, dokądkolwiek się udał.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.