1Par. 18: 5 to ... Czym jest 1Par. 18: 5?
Syryjczycy z Damaszku przybyli na pomoc Hadadezera, króla Soby, Dawid pobił dwadzieścia dwa tysiące Syryjczyków .

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.