1Par. 19: 1 to ... Czym jest 1Par. 19: 1?
Po śmierci Naasa królował król Ammonitów, a jego syn został w jego miejsce królem. 2Świat. 10: 1

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.