1Par. 19: 2 to ... Czym jest 1Par. 19: 2?
Comfort Dawid powiedział, pokażę dobroć Chanuna, syna Naasovu, o błogosławieństwo, że ojciec dał mi. Dawid posłał posłańców, aby go pocieszyć w związku z jego ojcem; I przyszli słudzy Dawidowi do ziemi synów Ammonowych, do Annona, aby go pocieszyć.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.