1Par. 2: 1 to ... Czym jest 1Par. 2: 1?
Oto synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon, Gen. 29: 32

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.