1Par. 2: 10 to ... Czym jest 1 Par. 2: 10?
Aram urodziła Aminadaba; Aminadab urodziła Naassona, księcia synów Judy; Ruf. 4: 19

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.