1Par. 2: 11 to ... Czym jest 1Par. 2: 11?
Naasson urodziła Salmon, Salmon spłodził Boaza;

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.