1Par. 2: 12 to ... Czym jest 1Par. 2: 12?
Boaz spłodził Owidiusza, a Obed spłodził Jessego.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.