1Par. 2: 17 to ... Co to jest 1 Par. 2: 17?
Abigail urodziła Amesa; ojcem Amasy jest Iefer, Ismaelita.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.