1Par. 2: 2 to ... Czym jest 1Par. 2: 2?
Dan, Józef, Benjamin, Neftali, Gad i Asher. Gen. Genesis 35: 18. 35: 25

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.